Welkom

Op deze website vind je beknopte informatie over de behandelmogelijkheden in mijn praktijk Jing River, welke klachten bij mij in goede handen zijn, over wie ik ben en hoe ik werk. 

Hieronder volgt meer uitleg over de praktijknaam Jing River
en een introductie van  Monique Staring, acupuncturist
 

test

Jing River

Jing River, de naam van mijn praktijk wil zoveel zeggen als 'daar waar de Qi stroomt’. Het Chinese karakter Jīng (spreek uit ‘Djing’) heeft veel verschillende betekenissen, maar in de context van de acupunctuur betekent het 'de hoofdstromen van Qi waarvan het verloop vast ligt', een verwijzing naar de meridianen. In de oude geschriften over Chinese Geneeswijzen wordt veel gebruik gemaakt van ‘de rivier’ als metafoor voor het verloop en de werking van meridianen en acupunctuurpunten. Het stromen van Qi in de meridianen wordt vergeleken met water dat z’n weg zoekt vanaf de bron naar de zee. Eerst via kleine stroompjes en beken, samenvloeiend in almaar breder wordende rivieren totdat de rivier uitstroomt in zee. Analoog aan rivieren in het landschap, ontstaan er ook bij de mens problemen (gezondheidsklachten) wanneer de doorstroming in de meridianen gehinderd of geblokkeerd raakt. Acupunctuur houdt zich bezig met het reguleren van de circulatie in de meridianen en kan op die manier gezondheidsklachten verhelpen of verminderen. Wanneer Qi vrij en ongehinderd stroomt kan het lichaam naar behoren functioneren, is de geest helder en ontspannen, en is er sprake van een dynamisch evenwicht dat we gezondheid noemen. De combinatie van het Chinese karakter Jīng met het engels woord River (rivier), staat voor mij ook voor het samengaan van Oosterse en Westerse geneeswijzen. Het één sluit het ander niet uit.

Terug naar begin pagina
 

test

Even voorstellen

Mijn naam is Monique Staring en ik woon al weer zo’n 20 jaar in de directe nabijheid van De Waal, één van Neerlands grootste en drukst bevaren rivieren.  Wandelend over de dijken en door de uiterwaarden zie je met eigen ogen hoe wonderbaarlijk mooi en hoe krachtig zo'n grote rivier is. Als inwoner van het rivierengebied sprak de metafoor van ‘de rivier’ mij tijdens de studie dan ook erg aan.Niet verwonderlijk dus dat 'de rivier' vervolgens ook de inspiratiebron vormde voor naam en logo van mijn praktijk en vormgeving van deze website.

Hoe ik er toe gekomen ben om acupunctuur te gaan studeren? Niet zoals veel van mijn collega’s omdat ik in eerste instantie zelf aan den lijve de helende werking heb ondervonden. Dat kwam pas later. Ik ben in aanvang acupunctuur gaan studeren omdat de effecten en de resultaten ervan bij paarden en honden me fascineerden. Ik werk namelijk niet alleen met mensen, maar ook met dieren (voor wie daarin geïnteresseerd is neem eens een kijkje op de site van Beest en Baas). Het mooie aan dieren is de directe en eerlijke respons. Het werkt of het werkt niet. Er is geen placebo effect of een sociaal wenselijk ‘antwoord’. Dat heeft me er toe gebracht om Klassieke Acupunctuur aan de Academie voor Chinese Geneeswijzen Qing Bai te gaan studeren, aangevuld met een jaar Voeding (een combinatie van Chinese en Westerse inzichten) en Westers Medische Basiskennis.
Een kennismaking met de bakermat van de acupunctuur, het land China en haar bevolking, kon daarna niet uitblijven. Daarbij had ik het geluk dat ik in 2008 als lid van het begeleidingsteam van het Nederlandse Para Equestrian Team (paardensport) mee kon naar de Paralympische Spelen in China (Hong Kong en Beijing). In 2009 ben ik teruggeweest, dit keer voor een stage in het Second People's Hospital in Qing Dao, gevolgd door een treinreis van Qing Dao naar Beijing. Tweemaal een onvergetelijke ervaring! En driemaal is scheepsrecht, in 2013 ben ik opnieuw voor stage en studie naar Beijing geweest.  


Terug naar begin pagina
 

test