CONTACT

ZOMERVAKANTIE  -  de praktijk is van 13 juli t/m 11 augustus 2019 gesloten.
Vanaf maandag 12 augustus ben ik weer bereikbaar voor vragen en het maken van afspraken.


Bel of mail voor het maken van een afspraak
Monique Staring
06 – 51 21 51 09
info@jingriver.nl

Ingeschreven bij beroepsvereniging NVTCG ZHONG -  registratienummer 3004660111213 
Aangesloten bij Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB)
AAngemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens meldingsnummer m1537243

AGB code Zorgverlener 90-045186
AGB code Praktijk 90-53842
KvK nummer 30265448
BTW nummer 162939279.B01

Onderaan deze pagina bevindt zich nog een overzicht van informatieve links
 

Privacystatement

Dossier
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandeling Overeenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik  doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik
• zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
• er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
• een eventueel data lek direct aan u meld alsook aan de Autoriteit persoonsgegevens.
Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier (niet digitaal). De bewaartermijn van uw dossier is 15 jaar.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:
• Informeren van andere zorgverleners (alléén met uw explicite toestemming), bijv. als de therapie is afgerond of bij een doorverwijzing. 
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
• Voor geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Voor de financiële administratie: de factuur bevat uw NAW gegevens en geboortedatum zodat u de factuur bij de zorgverzekeraar kunt indienen
• Uw emailadres wordt gebruikt voor het versturen van facturen, tussentijdse mailing en desgewenst nieuwsbrieven
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota
Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. 
Uw naam, adres en woonplaats, uw geboortedatum, de datum van de behandeling en een korte omschrijving van de behandeling (acupunctuur 24104).
De bewaartermijn van facturen is 7 jaar.

Rechten van cliënt
U heb het recht op inzage in uw persoonsgegevens. Dat houdt in dat u mij mag vragen of  ik persoonsgegevens heb vastgelegd en zo ja, welke. U hoeft geen reden te geven voor een inzageverzoek. Het inzagerecht is geregeld in artikel 35 (lid 1, lid 2, lid 3, lid 4) van de Wet Bescherming Persoonsgegeven

U hebt het recht om correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Het correctierecht is geregeld in artikel 36 (lid 1, lid 2, lid 3, lid 4) van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

In de AVG (artikel 20) heet dit het recht om gegevens over te dragen. Dit houdt in dat u recht hebt om uw persoonsgegevens van mij te ontvangen. Ook kunt u mij vragen om persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere zorgverlener.

U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van persoonsgegevens 

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan in eerste instantie hierover contact op met mij. Als we er samen niet uitkomen, kunt u een klacht indienen bij een klachtencoördinator van de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Terug naar begin pagina

LOCATIE

De Panoven 25
4191 GW Geldermalsen

Behandeling op afspraak op

  • dinsdag (9-21 uur)
  • woensdag (9-21 uur)
  • vrijdag (9-18 uur)

Terug naar begin pagina

LINKS

Aangesloten bij
Nederlandse Beroepsvereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde Zhong
Klachtencommissie alternatieve geneeswijzen (KAB)
 
Ondernemersnetwerk Bewust Culemborg
 
Gestudeerd aan
Academie voor Chinese Geneeswijze Qing Bai
 
Vergoedingen
Overzicht acupunctuurvergoedingen zorgverzekeraars 2017 (via Zhong)
Acupunctuurgids
Zorgwijzer
 
Interessante websites
Voor het behoud van keuzevrijheid in de zorg
Nederlandse Patientenvereniging voor Acupunctuur
Onderzoeken naar Complementaire Behandelwijzen (IOCOB)
 
Waar vind ik een acupuncturist / TuiNa therapeut bij mij in de buurt?
Acupunctuur.startkabel.nl
Acupunctuur.Uwpagina.nl
Alternatieve Geneeswijzen vind-nu.nl
Acupuncturist-Info.nl 
Masseurs in Culemborg-Geldermalsen-Neerijnen
 
Collega TCG behandelaars
 
Gendt, Terra Ming
Groesbeek, praktijk De Wissel
Nijmegen, praktijk Huan Mai
Westervoort, Acupunctuur De Liemers

Terug naar begin pagina