Algemene voorwaarden zijn door vele juridische termen vaak moeilijk te lezen. Ik vind het belangrijk om de ‘kleine lettertjes’ in gewone taal neer te zetten. Ze zijn er ten slotte om elkaar goed te kunnen begrijpen.

Algemeen
De Chinese Geneeswijzen, acupunctuur en aanvullende behandeltechnieken vormen een aanvulling op de reguliere geneeskunde en géén vervanging.
Bij gezondheidsklachten daarom altijd de huisarts consulteren en informeren.
De inhoud van deze website is informatief van aard. Het gebruiken of toepassen van deze informatie zonder direct overleg, is je eigen verantwoordelijkheid en risico.

Omgangsvormen
Ik neem mijn vak als acupuncturist serieus en werk met aandacht en zorg. Ik zal geen handelingen verrichten die in strijd zijn met beroepsethische opvattingen of met de gedragsregels die vanuit mijn beroepsvereniging de NVA voor acupuncturisten gelden. 
Ook van jou vraag ik een zorgvuldige omgang naar mij als professional en persoon, en ik ga er van uit dat we over en weer zorgen voor een goede hygiene. Allebei fris en gedoucht is wel zo fijn.

Gegevens
Ik ga zorgvuldig om met je persoonlijke en medische gegevens. Voor meer informatie verwijs ik naar mijn privacy statement.

Betalingsvoorwaarden
• Afspraken annuleren of verzetten doe je uiterlijk 24 uur van te voren. Anders kan ik de behandeling in rekening brengen.
• Annuleren of verzetten van een afspraak kan per mail, telefoon, sms of whatsapp. Houd er rekening mee dat ik de telefoon niet opneem wanneer ik aan het behandelen ben, dus spreek een berichtje in.
• Na afloop van de behandeling krijg je een factuur mee. Het verschuldigde bedrag dient binnen 10 dagen na factuurdatum aan mij te zijn overgemaakt. 

Zorgverzekering
Acupunctuurbehandelingen vallen over het algemeen onder de noemer ‘complementaire of alternatieve’ zorg. Dit wordt vaak (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het is je eigen verantwoordelijkheid om bij je zorgverzekeraar na te gaan òf en hoeveel er vergoed wordt. Bedenk dat andere behandelingen zoals osteopathie of chiropractie ook uit het ‘complementaire’ budget worden vergoed.
De factuur van de behandeling dien je zelf in bij de zorgverzekeraar.

Aansprakelijkheid
Werkwijze en behandelplan bespreek ik voor de behandeling met je. Mocht je bezwaren hebben tegen bepaalde behandeltechnieken zoals moxa of cuppen, geef dat dan voorafgaand aan de behandeling aan.
Hoewel ik mijn uiterste best doe om je klachten te verlichten, kan ik je helaas geen genezing of verbetering garanderen.
Zeer incidenteel zijn er onverwachte bijwerkingen waardoor de behandeling gestaakt moet worden.

Colofon
Het ontwerp, de afbeeldingen en de teksten op deze website zijn origineel. Auteursrechten liggen bij Monique Staring en Jing River Acupunctuur.
Niets van deze website mag worden gekopieerd of anderszins worden verveelvoudigd zonder voorafgaande toestemming van de auteur.
Wanneer gebruik wordt gemaakt van gratis stockfoto’s van o.m. Unsplash en Pixabay, dan wordt de bron vermeld.