Wetenschappelijk onderzoek

Er wordt vaak gezegd dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor de werkzaamheid van acupunctuur …… maar een groeiend aantal, goed uitgevoerde onderzoeken wijst anders uit.

The Acupuncture Evidence Project

In 2017 is door de Australische onderzoekers McDonald en Janz een grote literatuurstudie gepubliceerd waarin de effectiviteit van acupunctuur bij 122 aandoeningen is onderzocht. Dit is gedaan aan de hand van eerder gepubliceerd onderzoek en dan met name systematische reviews en meta analyses.

De studie laat zien dat er voor 46 aandoeningen gematigd tot sterk overtuigend bewijs voor de effectiviteit van acupunctuur bestaat. Bij nog eens 71 ziektebeelden was een lichte positieve verbetering te zien en slechts voor 5 ziektebeelden kon – aan de hand van bestaand onderzoek – vooralsnog geen effect worden aangetoond. Uit het onderzoek blijkt verder dat acupunctuur in de handen van goed opgeleide therapeuten veilig is en bovendien kosteneffectief voor de aandoeningen waarvoor voldoende bewijs beschikbaar is. In 2020 is een follow-up van deze overzichtstudie gepland.

Lees de (Engelse) samenvatting van The Acupuncture Evidence Project  of download (gratis) het onderzoeksrapport: McDonald J, Janz S. The Acupuncture Evidence Project: A Comparative Literature Review (Rev. Edition) Brisbane: Australian Acupuncture and Chinese Medicine Association Ltd; 2017

Acupunctuur voor chronische pijn

In 2012 en in 2017 is een grote individuele patiënten data meta-analyse uitgevoerd naar de werkzaamheid van acupunctuur bij vier chronische pijnklachten: niet-specifieke musculoskeletale pijn (rug en nek), osteoartritis, hoofdpijn en schouderpijn (1).
De analyse uit 2017 omvat gegevens van maar liefst 20.827 individuele patiënten uit 39 studies.
Van acupunctuur wordt (nog steeds) gezegd dat het alleen berust op een placebo effect. Dit omdat er geen verschil in effect zou bestaan tussen echte en nepacupunctuur.
Zowel het onderzoek uit 2012 als de update van 2017 laat zien dat er een klein (effect grootte 0,2) maar significant verschil (p< 0,001) bestaat tussen echte en nepacupunctuur.
Wordt acupunctuur vergeleken met gebruikelijke zorg en behandeling bij pijnklachten dan is het verschil groter (effect grootte 0,5). Dat wil zeggen dat echte acupunctuur niet alleen effectiever is dan nepacupunctuur maar ook een  groter pijnverminderend effect heeft in vergelijking met gangbare zorg en behandeling bij chronische pijnklachten.
De onderzoekers hebben het effect van acupunctuur op langere termijn onderzocht (2). Daaruit blijkt dat de pijnreductie (door acupunctuur) na 1 jaar nog steeds grotendeels aanwezig is. Kortom, acupunctuur is een zinvolle en kosteneffectieve behandeloptie voor patiënten met chronische pijn.

1 Acupuncture for Chronic Pain, individual patient data meta-analysis, Vickers e.a. 2012; 2017
2 The Persistance of the Effects of Acupuncture after a Course of Treatment: a meta-analysis of patients with chronic pain, MacPherson e.a. 2017

Onderzoeken naar pijn

Onderzoeken naar pijn nnnnn nnnnn nnnnn

Onderzoeken naar

Onderzoeken naar migraine mmmmm mmmmm mmmmm mmmm
Mijn eerste ervaring

Wat mij betreft

Contact

Bel of mail voor meer informatie of het maken van een afspraak.

06 – 51 21 51 09

info@jingriver.nl

Pr. Willem-Alexanderstraat 28
4158 CM  Deil

 

Vraag of opmerking? Stuur een bericht