Holistische geneeswijze
In de behandeling van gezondheidsklachten met acupunctuur wordt de mens in z’n totaliteit behandeld. Dat wil zeggen dat diagnose en behandeling niet alleen gericht zijn op klacht, ziekte of symptoom, maar op de gehele persoon en diens algehele gezondheid en welbevinden. Dat wil zeggen dat sterke en minder sterken kanten, zowel lichamelijk als mentaal-emotioneel, en hoe die elkaar onderling beinvloeden, worden meegenomen in de behandeling.

Context
Daar staan we als moderne mens lang niet altijd bij stil, maar we worden nog steeds (sterk) beinvloed door onze woon- werkomgeving, de relaties en contacten, het voedsel dat we eten, het klimaat waarin we leven, het ritme van de seizoenen en de dag-nacht cyclus. In de Chinese Geneeskunde zijn deze invloeden van belang.

Maatwerk
Elk mens is uniek. Dat wil zeggen dat ook klachten, die op het oog hetzelfde zijn,

Vandaar dat mensen die voor een lichamelijke klacht bij een acupuncturist komen, vaak als ‘neveneffect’ van de behandeling aangeven dat ze zich energieker en fitter voelen. Emotioneel evenwichtiger zijn en minder last hebben van mentale druk, stress en spanning. Het grote voordeel van acupunctuur is dat het bijna geen bijwerkingen heeft en ook preventief inzetbaar is, vanwege de positieve invloed op het welbevinden, het vergroten van de natuurlijke weerstand, het verhogen van de pijngrens en het stimuleren van de levenslust.

Acupunctuur heeft (bijna) geen neveneffecten.

Acupunctuur is veilig. Als volledig gecertificeerd acupuncturist en lid van de Nederlandse (beroeps)Vereniging Acupunctuur ben ik verzekerd. Gebonden aan richtlijnen van de beroepsvereniging en professionele standaard.
Twee onderzoeken, onafhankelijk van elkaar uitgevoerd en gepubliceerd in het British Medical Journal in 2001 concludeert dat het risico op een ernstige tegengestelde reactie is minder dan 1 op 10.000. Dit maakt acupunctuur één van de veiligste behandelingen die voorhanden is. The safety of acupuncture, Charles Vincent, professor of psychology (c.vincent@ucl.ac.uk), BMJ 2001;323:467 https://doi.org/10.1136/bmj.323.7311.467 (Published 01 September 2001)

Acupunctuur is kosten effectief

Acupunctuur kan prima samengaan met westerse biomedische behandelingen

Acupunctuur kan aandoeningen verlichten die niet reageren op conventionele therapien

Acupunctuur vermindert stress en spanning en stimuleert een gevoel van rust en kalmte

Acupunctuur versterkt het natuurlijke zelfhelende vermogen van het lichaam

Acupunctuur stimuleert mensen zelf een meer actieve rol te spelen in hun algehele gezondheid en welbevinden

De TCG streeft er naar de mens (weer) in harmonie met zichzelf èn zijn omgeving te brengen. De acupunctuur werkt daarbij met de levenskracht en het zelfherstellend vermogen van de mens zelf, en is er op gericht de energie in de meridianen weer te laten stromen. Aanvullend en ondersteunend aan de acupunctuurbehandeling maak ik – waar nodig – ook gebruik van ooracupunctuur, massage, moxa, cupping, gua-sha, leefstijl- en voedingsadviezen.